dnes je 30.5.2024

Input:

Podmienky prekážok na strane zamestnávateľa po ukončení výnimočného stavu

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.2.4 Podmienky prekážok na strane zamestnávateľa po ukončení výnimočného stavu

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Keď bude ukončený výnimočný stav, je možné dať zamestnancom 80 % príjmu ešte 2 mesiace po ukončení výnimočného stavu? Za akých podmienok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti ZP s odchýlkami uvedenými v § 250b ods. 2 až 7 ZP.  Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí