dnes je 7.8.2020

Input:

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.1 Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus možno uplatniť len v prípade, ak sú splnené podmienky vymedzené v § 33 ZDP, a to:

• daňový bonus možno uplatniť len na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti;

• daňový bonus možno uplatniť len v prípade, ak daňovník dosiahne zdaniteľný príjem (resp. zdaniteľný príjem a základ dane) v zákonom stanovenej výške.

Obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne.

Daňový bonus si môže za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v ZDP uplatniť daňovník, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky, t. j. daňovník s neobmedzenou

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk