dnes je 8.6.2023

Input:

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.2.2 Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník má obchodný podiel v spoločnosti ABC, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným mu vyplatila v roku 2022  dodatočne podiel na zisku z nerozdeleného zisku z roku 2002. Podlieha tento príjem u živnostníka dani z príjmov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Predmetom dane z príjmov nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ide o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie roka 2004 až 2016.

Podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie

Najnovšie články
viac článkov