dnes je 2.10.2023

Input:

Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.3 Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podiely na zisku sa podľa schválenej novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) č. 341/2016 Z.z. zdaňujú. Je potrebné povedať, že podiely na zisku (dividendy) boli v minulých rokoch podľa § 32 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v zn.n.p. do 31. 12. 2003 predmetom dane s daňovou sadzbou 25 % (napr. podiel na zisku tichého spoločníka) a 15 % (napr. podiel na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach).

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa zdanenie tohto príjmu dotýka nielen tzv. „nových” podielov na zisku, dosiahnutom za zdaňovacie obdobie v roku 2017 a nasl., ale aj podielov na zisku, vytvorenom za účtovné obdobia do 31. 12. 2003, vyplácaných FO po 31. 12. 2016.

Ako sa budú podiely na zisku zdaňovať, závisí od

Najnovšie články
viac článkov