dnes je 20.4.2024

Input:

Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.3 Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podiely na zisku sa podľa schválenej novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) č. 341/2016 Z.z. zdaňujú. Je potrebné povedať, že podiely na zisku (dividendy) boli v minulých rokoch podľa § 32 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v zn.n.p. do 31. 12. 2003 predmetom dane s daňovou sadzbou 25 % (napr. podiel na zisku tichého spoločníka) a 15 % (napr. podiel na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach).

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa zdanenie tohto príjmu dotýka nielen tzv. „nových” podielov na zisku, dosiahnutom za zdaňovacie obdobie v roku 2017 a nasl., ale aj podielov na zisku, vytvorenom za účtovné obdobia do 31. 12. 2003, vyplácaných FO po 31. 12. 2016.

Ako sa budú podiely na zisku zdaňovať, závisí od