dnes je 27.5.2024

Input:

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČO

18.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.2 Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČO

Ing. Jozef Pohlod

Problematika týkajúca sa daňových priznaní je upravená v nasledovných právnych predpisoch:

- zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní

- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Pokiaľ živnostník z podnikania dosiahol za rok 2017 prímy, ktoré sú vyššie ako 1901,67 EUR, resp. z podnikania vykázal stratu, má podľa § 15 ods. 1 ZSD ako aj podľa 32 ods.1 zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 2. apríla 2018.

V daňovom priznaní živnostník uvádza všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Štruktúra daňového priznania typu „B” je konštruovaná tak, že daňovník zisťuje základ dane za jednotlivé druhy príjmov a vyčísľuj čiastkový základ dane podľa :

- § 6 , kde oddiele VI na riadkoch 1 až 9 uvádza príjmy a k tomu prislúchajúce