dnes je 30.5.2024

Input:

Podanie daňového priznania SZČO v súvislosti s koronavírusom

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.1 Podanie daňového priznania SZČO v súvislosti s koronavírusom

Ing. Jozef Pohlod


V prípade, ak SZČO podala daňové priznanie, má splatnú daň do 31. 3., je možné túto platbu posunúť do 30. 6.?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Nariadenie vlády SR z 18. 3. 2020 č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

Pohľad autora na problematiku:

V prípade, že SZČO už podala daňové priznanie za rok 2019, nemusí v lehote do 31. 3. 2020 zaplatiť vypočítanú daň. Pokiaľ predmetná daň bude zaplatená v lehote do 30. 6. 2020, na základe nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku daňová správa z uvedeného posunu zaplatenia dane nebude daňovníka sankcionovať.

Záver:

Predmetné opatrenie možno hodnotiť v čase poklesu tržieb z dôvodu dopadu koronavírusu pozitívne, pretože umožňuje posunúť