dnes je 30.5.2024

Input:

PN z pohľadu SZČO

18.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.1 PN z pohľadu SZČO

Ing. Martina Švaňová

Základnou podmienkou nároku na nemocenskú dávku každého poistenca je vznik sociálnej udalosti, ktorá je dôvodom na poskytnutie nemocenského, teda vznik dočasnej pracovnej neschopnosti. Táto osoba však musí byť zároveň aj nemocensky poistená, čiže musí platiť odvody do fondu nemocenského poistenia v Sociálnej poisťovni.

Živnostníci alebo iné SZČO zvyčajne nemusia byť v Sociálnej poisťovni poistení ihneď od začiatku podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. z., že im ani nevzniká povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Na poistnom síce ušetria, ale v prípade, že sa stanú dočasne práceneschopnými, Sociálna poisťovňa im nevyplatí ani cent.

Podmienky vzniku nároku na PN

Podľa § 31 zákona č. 461/2003 Z.z., živnostník (SZČO) má nárok na vyplácanie dávky PN (nemocenského), ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. existencia