dnes je 31.3.2023

Input:

Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPH

5.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.1 Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPH

Ing. Alžbeta Hermanová; Ing. Peter Horniaček

Platiteľom dane je zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná u miestne príslušného správcu dane ako platiteľ. Povinnosť registrácie sa podľa ZDPH vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (podnikaním) je každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, podnikaním je aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmu z tohto majetku. Registračnú povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4,§ 7 a § 7aZDPH.

Registrácia podľa § 4 ZDPH

ZDPH v § 4 definuje registráciu povinnú a v rámci nej registráciu členov združenia, registráciu dobrovoľnú a registráciu zákonnú.

Zdaniteľná osoba, ktorá dosiahne obrat za najviac 12 predchádzajúcich