dnes je 27.2.2024

Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.5 Platenie preddavkov na daň z príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby (ďalej len „preddavky”), ich výšku a splatnosť upravuje § 34 ZDP. Preddavky platí daňovník v priebehu preddavkového obdobia a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť prekročila 2 500 €.

Podľa § 34 ods. 1 ZDP preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600