dnes je 30.5.2024

Input:

Platenie odvodov pri súbehu materskej a SZČO v roku 2019

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.2.1 Platenie odvodov pri súbehu materskej a SZČO v roku 2019

Ing. Martina Švaňová


Zamestnankyňa požiadala o materské z pracovného pomeru a zároveň zo živnosti. Materské však poberá len z pracovného pomeru. Musí počas poberania materského platiť odvody zo živnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne ?

V zmysle § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistenie na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v období, počas ktorého sa im poskytuje materské.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnankyni počas poberania materského nevzniká povinnosť platiť povinné