dnes je 27.2.2024

Input:

Peňažné a nepeňažné príjmy

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.2 Peňažné a nepeňažné príjmy

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Na daňové účely sú peňažné a nepeňažné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (PZČ) rovnocenné. Podľa § 3 ods. 2 písm. a) ZDP predmetom dane z PZČ sú aj dary poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

PZČ sú príjmy pravidelné, nepravidelné, jednorazové, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru alebo spočívajú v inej forme plnenia alebo v súvislosti s výkonom ZČ.

Ocenenie nepeňažných príjmov

Nepeňažné príjmy sa oceňujú:

- cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia,

- spôsobom ustanoveným v ZDP:

  • napr. používanie motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP,

  • tzv. brutáciou podľa § § 5 ods. 3 písm. d) ZDP.


Nepeňažné plnenia však nemusia