dnes je 20.5.2024

Input:

Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľa

19.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.2 Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľa

JUDr. Jakub Uhrinčať


Akým formálnym spôsobom máme oznámiť zamestnancom, že majú prekážku v práci, a teda budú poberať 80% svojej mzdy? Môžeme nariadiť zamestnancovi prekážku v práci aj spätne? (napr. keď mu oznámim 8.3.2020, že má prekážku v práci od 1. apríla?

Odpoveď:

Zákon nepredpisuje žiadnu formu pre oznámenie o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ tak môže urobiť ústne, písomne alebo elektronicky (napr. emailom).

Dôležité je v tomto prípade uviesť, že k prekážke na strane zamestnávateľa dochádza okamihom, kedy skutočne (fakticky) došlo k vzniku prekážky, v dôsledku ktorej zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Nie je vylúčené, že touto prekážkou bude aj jednostranné konanie zamestnávateľa, avšak v tomto prípade nastane táto prekážka, okamihom, kedy