dnes je 20.5.2024

Input:

Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku - zamestnávateľ

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.1.1 Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku – zamestnávateľ

JUDr. Zdeňka Dvoranová

V rámci tohto projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie /opatrenie jedna až štyri/. Zamestnávateľa v súkromnej sfére sa týkajú opatrenia čísla jedna a tri. Podpora sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy, teda neoprávneným žiadateľom by boli subjekty verejnej správy, ktorými sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov. Na poskytnutie finančného príspevku v rámci tohto projektu je po splnení všetkých podmienok právny nárok.

V prípade, ak zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť