dnes je 20.5.2024

Input:

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 166 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť nielen žene ale aj mužovi, rodičovskú dovolenku, ktorý o to požiada. Táto povinnosť trvá až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, ale ZP pozná aj výnimku. Rodičovská dovolenka patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci. Nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy vzniká teda aj otcovi. Právna úprava umožňuje, aby sa o dieťa starala nielen matka alebo otec, ale aj obaja rodičia súčasne. Muž má právo už od narodenia dieťaťa na rodičovskú dovolenku.

Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť aj mužovi, ktorý o to požiada, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však