dnes je 20.4.2024

Input:

Otec na rodičovskej dovolenke

8.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.21.2.1 Otec na rodičovskej dovolenke

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Vzniká otcovi dieťaťa nárok na dovolenku za dobu poberania materského? Resp. posudzuje sa táto doba ako odpracovaná doba (rovnako, ako keď je žena na materskej dovolenke)?

Pohľad autora na problematiku:

U muža nerozlišujeme materskú a rodičovskú dovolenku, ale rozlišujeme rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 ZP  a podľa § 166 ods. 2 ZP.V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 ZP v trvaní 34 týždňov, ak sa stará o narodené dieťa. Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť mužovi, ktorý o to požiada podľa § 166 ods. 2 ZP rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Muž písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň