dnes je 30.5.2024

Input:

Osvojenie dieťaťa a rodičovská dovolenka zamestnanca v roku 2019

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.2 Osvojenie dieťaťa a rodičovská dovolenka zamestnanca v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Naša zamestnankyňa uznesením Okresného súdu o zverení maloletého dieťaťa prevzala dňa 5. 11. 2018 do predosvojiteľskej starostlivosti dieťa, ktoré sa narodilo 26. 7. 2018. V súčasnosti čerpá materskú dovolenku a následne požiada o rodičovskú dovolenku. Aká sa v jej prípade má poskytnúť rodičovská dovolenka. Iba do 3 rokov veku dieťaťa, t. j. do 26. 7. 2021? Alebo má v tomto prípade nárok na rodičovskú dovolenku v trvaní troch rokov odo dňa prevzatia dieťaťa, t. j. do 5. 11. 2021 vrátane?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 166 ods. 2 ZP je na prehĺbenie starostlivosti o dieťa zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnankyni, ktorá o to požiada, rodičovskú