dnes je 4.12.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ostatné miestne dane v jednoduchom účtovníctve

14.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.266 Ostatné miestne dane v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej iba „zákon o miestnych daniach”) sú okrem dane z nehnuteľností ďalšími miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu SZČO profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.