dnes je 27.2.2024

Input:

Osoby povinné platiť daň

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.6 Osoby povinné platiť daň

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Podľa § 69/1

Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.

Z uvedeného znenia vyplýva, že ak má zdaniteľná osoba postavenie platiteľa a dodáva v tuzemsku tovar alebo službu, je povinná platiť daň. Zákon však v ďalších ustanoveniach rozlišuje povinnosť platenia dane osobitne pre určité prípady, kedy je buď povinnosť platenia dane prenesená na odberateľa, alebo povinnosť platenia dane osobou, ktorá nie je platiteľom a je povinná zaplatiť daň.

  • Dodanie stavby zahraničnou osobou

Stavba alebo jej časť sa v zmysle zákona o DPH považuje za tovar (bližšie viď § 38).

Zákon rozlišuje jednak stavbu a jednak služby súvisiace s nehnuteľnosťou. Preto, ak podnikateľ dodá stavbu na základe zmluvy o dielo (celú alebo jej samostatnú časť), ide o dodanie tovaru, pri