dnes je 29.5.2024

Input:

Osobné príplatky zamestnanca v roku 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.13.2.2 Osobné príplatky zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Chceli by sme sa opýtať v súvislosti s priznávaním a odoberaním osobných príplatkov. Je potrebné pri odoberaní osobného príplatku uviesť dôvody jeho odobratia, resp. zníženia?

Pohľad autora na problematiku:

Osobný príplatok sa zamestnancovi priznáva v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zamestnancovi môže byť priznaný na ocenenie:

  • mimoriadnych osobných schopností,

  • dosahovaných pracovných výsledkov,

  • alebo za vykonanie práce nad rámec pracovných povinností.

O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Záver:

Z uvedeného § vyplýva, že osobný príplatok zamestnávateľ môže priznať, čo znamená, že aj nemusí.