dnes je 29.5.2024

Input:

Osobná potreba podnikateľa - účtovanie v JÚ

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.3.1 Osobná potreba podnikateľa - účtovanie v JÚ

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ivana Glazelová

Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v JÚ je podnikateľ povinný účtovať o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách v účtovej knihe a v peňažnom denníku. Súčasne je povinný v peňažnom denníku účtovať o príjmoch a výdavkoch v danom účtovnom období v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov.

Osobná potreba podnikateľa predstavuje daňovo neuznaný výdavok, pretože to priamo vyplýva z § 21 ods. 1 písm. i) ZDP. Výdavky na osobnú potrebu sa účtujú v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov, v druhovom členení osobná spotreba podnikateľa.


Pán O. Zima podniká ako FO na základe živnostenského oprávnenia. Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľ