dnes je 27.2.2024

Input:

Osobná potreba podnikateľa - právna úprava

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.1 Osobná potreba podnikateľa - právna úprava

prof. Ing. Anna Baštincová, CSc.; Ing. Peter Horniaček; Ing. Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s.

Podnikateľ vynakladá peňažné prostriedky, ktoré získal z podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti nielen na rôzne výdavky súvisiace s touto činnosťou (napr. nákup zásob, nákup dlhodobého majetku, úhradu prác a služieb obchodným partnerom, úhradu miezd svojím zamestnancom, úhradu daní ...), ale aj na svoju osobnú potrebu a členov svojej rodiny.

Prístup k posudzovaniu výdavkov z daňového hľadiska je uvedený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), a to v § 2 písm. i), ďalej v § 19ZDP a v § 21.

V § 2 písm. i) je definovaný tzv. všeobecný test daňovej uznateľnosti výdavkov, podľa ktorého daňovým