dnes je 27.2.2024

Input:

Osobitný základ dane z kapitálového majetku

30.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.3 Osobitný základ dane z kapitálového majetku

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Príjmy z kapitálového majetku sú zdrojom výnosov, ktoré plynú najmä z investovania peňažných prostriedkov do rôznych produktov finančných inštitúcií. Ide napr. o výnos z dlhopisov, výnos z vkladov na vkladových účtoch a pod.

S účinnosťou od roku 2016 sa príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou podľa § 43 ZDP bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí, sa zdania v rámci osobitného základu dane samostatne, sadzbou dane 19 %. Teda u daňovníka s viacerými druhmi príjmov takéto príjmy nevstupujú do „celkového” základu dane ako čiastkový základ dane. Týmto postupom sa odstráni diskriminácia zdanenia príjmov z kapitálového majetku