dnes je 20.5.2024

Input:

Osobitný základ dane od 1. 1. 2017

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.1 Osobitný základ dane od 1. 1. 2017

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) ustanovuje v„daňovom živote” už 2 okruhy osobitného základu dane. S účinnosťou od roku

- 2016: osobitný základ dane z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) a

- 2017: osobitný základ dane súvisiaci s podielmi na zisku (51e ZDP).

Osobitný základ dane z kapitálového majetku - § 7 ZDP

Vo väčšine prípadov sa z príjmov z kapitálového majetku daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP (príjmy zo zdrojov na území SR), pričom daň vyberá platiteľ a je za správne a včasné vybratie aj zodpovedný. Od roku 2016 sa tie príjmy z kapitálového majetku, ktoré sa do konca roku 2015 zahrnovali do základu dane (čiastkového základu dane), zahrnujú do osobitného základu dane. Týmto je zabezpečené ich zdanenie sadzbou 19 % bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území SR a bez ohľadu na