dnes je 29.3.2023

Input:

Oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.3.2 Oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Zdaniteľnosť príjmov fyzickej osoby posudzuje daňovník aj v súlade so znením § 9 ods. 1 písm. g)zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP sú oslobodené príjmy

- z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP,

- z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a

- z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. a)ZDP,

ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €. Úhrn príjmov sa počíta bez zníženia o výdavky. Ak úhrn týchto príjmov presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. Výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane