dnes je 30.5.2024

Input:

Ošetrovné a pandemické ošetrovné

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.1.2 Ošetrovné a pandemické ošetrovné

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa. Ošetrovné sa poskytuje za dni.

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, manžela, manželku, rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak

  • dieťaťu bolo nariadené karanténne