dnes je 30.5.2024

Input:

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.2 Ošetrovanie člena rodiny v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje z nemocenského poistenia za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Zamestnanec má nárok na ošetrovné podľa zákonom stanovených podmienok.

Ošetrovné sa poskytuje za dni. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od januára sa zvýši maximálna výška nemocenských dávok. Najvyššie možné nemocenské dávky sa počítajú z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2020 sa tak pri výpočte použije priemerná mzda z roku 2018. Nárok sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské,