dnes je 8.12.2023

Input:

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018

28.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.1 Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018

Ing. Martina Švaňová

V živote človeka niekedy nastane sociálna udalosť, kedy jeho najbližší príbuzní nie sú schopní sa o seba postarať a potrebujú dočasnú opateru v chorobe.

Zákonník práce myslel na takúto udalosť a do § 141 ods. 1 zakotvil, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu ošetrenia chorého člena rodiny a počas starostlivosti o maloleté dieťa v prípade nariadenia karanténneho opatrenia, resp. ak zariadenie, ktoré dieťa navštevuje, bolo uzavreté, napr. škola v prípade štrajku učiteľov, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela, prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas však zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, ale patrí mu nemocenská dávka, tzv. ošetrovné.

Ošetrovné je jedna

Najnovšie články
viac článkov