dnes je 27.5.2024

Input:

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018

28.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.1 Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018

Ing. Martina Švaňová

V živote človeka niekedy nastane sociálna udalosť, kedy jeho najbližší príbuzní nie sú schopní sa o seba postarať a potrebujú dočasnú opateru v chorobe.

Zákonník práce myslel na takúto udalosť a do § 141 ods. 1 zakotvil, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu ošetrenia chorého člena rodiny a počas starostlivosti o maloleté dieťa v prípade nariadenia karanténneho opatrenia, resp. ak zariadenie, ktoré dieťa navštevuje, bolo uzavreté, napr. škola v prípade štrajku učiteľov, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela, prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas však zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, ale patrí mu nemocenská dávka, tzv. ošetrovné.

Ošetrovné je jedna