dnes je 19.4.2024

Input:

Opravné resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5.1 Opravné resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Ing. Peter Horniaček

Ak podá po vykonaní ročného zúčtovania daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie. Uvedené platí bez ohľadu na to, či daňovník v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní vyčísli nižšiu daňovú povinnosť, ako mu bola vyčíslená pri vykonaní ročného zúčtovania alebo vyčísli daňovú povinnosť vyššiu.


Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2015 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od dvoch zamestnávateľov –