dnes je 17.4.2024

Input:

Opravné položky k pohľadávkam

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.7 Opravné položky k pohľadávkam

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová

Opravné položky sa vytvárajú v súlade so zásadou opatrnosti ako korekcia ocenenia majetku v podvojnom účtovníctve podnikateľov, ak toto ocenenie majetku v účtovníctve je výrazne nižšie ako skutočnosť. Pri pohľadávka sa vytvárajú opravné položky v prípade, ak hrozí riziko ich čiastočného alebo úplného neuhradenia.

Právna úprava tvorby opravných položiek je v zákone o účtovníctve. Opravné položky ako daňový výdavok sú upravené v § 20 ZDP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnávacom konaní, ale len u daňovníkov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

V jednoduchom účtovníctve podnikateľov nemajú daňové opravné položky k pohľadávkam opodstatnenie, pretože pohľadávky pri ich vzniku nie sú súčasťou zdaniteľných príjmov.

Podľa § 14 ods. 1 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve vznik a zánik