dnes je 28.9.2023

Input:

Oprava základu dane

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.3 Oprava základu dane

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, znížená o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby, ale aj iné dane, clá, poplatky vzťahujúce sa k tovaru alebo službe, ale aj súvisiace náklady, výdavky platiteľa.

Do základu dane sa nezhŕňajú tzv. „prechodné položky”, t. j. náklady (výdavky) platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka a záloha za zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.

Ak platiteľ poskytne zľavu z ceny, základ dane sa zníži o sumu poskytnutej zľavy. Pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu alebo bezodplatne sa základ dane určí ako cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý, príp. náklady na vytvorenie tovaru vlastnou