dnes je 17.4.2024

Input:

Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.3 Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018

Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov na základe § 80 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

Ak k zisteniu, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá tzv. opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Ak však osoba, ktorá podala súhrnný výkaz,