dnes je 8.6.2023

Input:

Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.3 Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018

Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov na základe § 80 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

Ak k zisteniu, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá tzv. opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Ak však osoba, ktorá podala súhrnný výkaz,

Najnovšie články
viac článkov