dnes je 17.4.2024

Input:

Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného a stravovaní zamestnancov od 1. 12. 2016

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.39 Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného a stravovaní zamestnancov od 1. 12. 2016

JUDr. Zdeňka Dvoranová

OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovilo nové sumy stravného. Zrušilo sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného. Podľa štatistických údajov za mesiac júl 2016 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

Od 1. decembra 2016 nadobudlo účinnosť nové opatrenie MPSVR SR o sumách stravného. Návrhom opatrenia sa sumy stravného pre