dnes je 20.4.2024

Input:

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.2 Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018

Ing. Eva Gášpárová

Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity, za predpokladu, že si dôchodcovia toto právo písomne u zamestnávateľa uplatnia. Oslobodenie bude vo výške 200 € mesačne. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom a invalidného výsluhového dôchodku.

Fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa na účely sociálneho poistenia v súlade s § 4 zákona č. 461/2003 Z.