dnes je 30.5.2024

Input:

Odstupné zamestnancovi pri priznaní invalidného dôchodku v roku 2019

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.17.2.3 Odstupné zamestnancovi pri priznaní invalidného dôchodku v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zamestnanec nám odovzdal rozhodnutie o priznanom invalidnom dôchodku - miera poklesu 55%. Podporná doba mu končí 14.9.2019 a k tomuto dátumu by chcel aj ukončiť pracovný pomer. Má nárok na odstupné?

Pohľad autora na problematiku:

Ak sa zamestnanec stane invalidným a začne poberať invalidný dôchodok, Zákonník práce túto skutočnosť nepovažuje za dôvod na skončenie pracovného pomeru. Pre danie výpovede zamestnancovi zamestnávateľ musí mať daný výpovedný dôvod, ktorým ale nie je invalidita zamestnanca. Ak by zamestnávateľ chcel použiť výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, musela by byť splnená podmienka, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (pracovný