dnes je 7.12.2022

Input:

Odstupné zamestnanca v roku 2022

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.2.9 Odstupné zamestnanca v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Ako máme postupovať, keď:

Pracovníčka XY je na rodičovskej dovolenke do 11/2023 a má zmluvu na dobu neurčitú.

Na jej mieste je pracovníčka XZ prijatá na dobu určitú, a to na dobu zastupovania XY počas materskej/rodičovskej dovolenky.

K 31. 10. 2023 pracovné miesto zanikne. Kto má nárok na odstupné?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 ZP pred uplynutím doby, na ktorú bol