dnes je 20.5.2024

Input:

Odstupné v roku 2017

5.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.13.2.3 Odstupné v roku 2017

JUDr. Zdeňka Dvoranová


V § 76 ods. 7 ZP sa uvádza, že zamestnancovi môžeme vyplatiť odstupné aj z iného dôvodu, ako je uvedené v § 76 ods. 1 a 2 ZP. Je nutné v dohode o skončení pracovného pomeru uviesť aj dôvod, prečo vyplácame odstupné?

Legislatívna úprava:

§ 76 ZP

Odstupné

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho