dnes je 13.4.2024

Input:

Odstupné a odchodné v roku 2017

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.1 Odstupné a odchodné v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Aktuálna právna úprava Zákonníka práce umožňuje súbeh výpovednej doby a odstupného. Zmyslom poskytovania odstupného, tak ako upravuje § 76 ZP, je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že s ním končí pracovný pomer skôr ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali a že ku skončeniu pracovného pomeru v prevažnej miere nedochádza z dôvodov spočívajúcich v osobe zamestnanca, ale v osobe zamestnávateľa a jeho zväčša hospodárskych problémoch, ktoré vo vzťahu k zamestnancovi vystupujú ako ním nezavinené sociálne riziko.

Na druhej strane problematika odchodného nielen podľa našej pracovnoprávnej úpravy, ale aj podľa právnych úprav v zahraničí plní zásadne inú funkciu v porovnaní s odstupným. Napriek skutočnosti, že oba inštitúty poskytujú pri skončení pracovného pomeru, odchodné poskytované zo