dnes je 20.5.2024

Input:

Odstupné a odchodné

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.14.1.1 Odstupné a odchodné

JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; JUDr. Zdeňka Dvoranová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Poskytovanie odstupného

§ 76 ZP Zákonníka práce ustanovuje, v ktorých prípadoch skončenia pracovného pomeru patrí zamestnancom odstupné ako jednorazový príspevok, ktorý je formou satisfakcie za stratu zamestnania bez vlastného zavinenia v zákonom taxatívne ustanovených prípadoch.

Satisfakcia

Hlavným účelom odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že pracovný pomer končí skôr ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali a že skončenie pracovného pomeru nespočíva v osobe zamestnanca, ale zamestnávateľa, v dôsledku jeho hospodárskych problémov, ktoré vo vzťahu k zamestnancovi vystupujú ako ním nezavinené sociálne riziko.

Povinnosť