dnes je 21.4.2024

Input:

Odpočítateľná položka na daňovníka u zahraničného študenta v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.2.3 Odpočítateľná položka na daňovníka u zahraničného študenta v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Chceme uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z Ukrajiny, ktorý študuje na SK.

Otázka: môžem tomuto študentovi uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Základ dane sa v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu znižuje o nezdaniteľné časti základu dane v prípade príjmu zo závislej činnosti, z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti.

To, komu nie je možné znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane, rieši § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Základ dane sa neznižuje len daňovníkom, poberajúcim od začiatku zdaňovacieho obdobia starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového