dnes je 27.2.2024

Input:

Odpočítanie dane a nadmerný odpočet

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.5 Odpočítanie dane a nadmerný odpočet

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Nárok na odpočítanie dane vzniká len zdaniteľnej osobe, ktorá má postavenie platiteľa dane. Ak nedôjde ku vzniku daňovej povinnosti, nemôže vzniknúť ani nárok na odpočítanie dane (§ 49 ods. 1 zákona o ZDPH).

Možnosť odpočítať daň, ktorú platiteľ zaplatil v cenách nakúpených tovarov a služieb a následne použil na realizáciu zdaniteľných obchodov, patrí k základným princípom fungovania tejto dane (C-98/98, C-4/94, C-408/98). Platiteľ dane si môže odpočítať daň za predpokladu, že:

  • právo odpočítať daň dodaním tovaru alebo služby vzniklo, t. j. dodaním tovaru alebo služby vznikla dodávateľovi daňová povinnosť,

  • má faktúru vyhotovenú platiteľom dane v súlade s § 74ZDPH, príp. daň zaevidovanú v záznamoch podľa § 70ZDPH,

  • vie preukázať účel použitia prijatého plnenia, z ktorého odpočítal daň na svoje