dnes je 27.9.2023

Input:

Odpočet daňovej straty

6.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Odpočet daňovej straty

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Peter Horniaček

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná, v rovnomernej výške rovnajúcej sa ¼ z vykázanej straty. Daňovú stratu je možné vykazovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a o túto stratu je možné upravovať základ dane (čiastkový základ dane) len z týchto príjmov. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP sú vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliadne, t. j. daňovú stratu z týchto príjmov nie je