dnes je 27.2.2024

Input:

Odpisy osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000,00 a viac

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.1 Odpisy osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000,00 a viac

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 17 ods. 34 ZDP limituje uplatnenie odpisov osobných automobilov (kód Klasifikácie produktov 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000,00 € a viac v závislosti na výške daňovníkom vykázaného základu dane. Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP odpisy osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 48 000,00 € a viac zaúčtuje, resp. zaeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP v plnej výške do svojich daňových výdavkov, vyčísli základ dane (čiastkový základ dane) a následne výšku vykázaného základu dane v daňovom priznaní testuje voči úhrnu odpisov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000,00 € v danom zdaňovacom období z týchto osobných automobilov.

Ak je vykázaný základ dane:

• vyšší alebo sa rovnajúci sume 12 000,00 € (rovnomerný ročný odpis zo sumy 48 000,00 €) x počet automobilov so