dnes je 27.9.2023

Input:

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - právna úprava

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1 Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - právna úprava

Ing. Mária Petruščáková, Ing. Peter Horniaček

Obstaraním dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku získava podnikateľ ako účtovná jednotka možnosť využívať jeho úžitkové vlastnosti niekoľko rokov. Vzhľadom na to, že majetok prináša ekonomické úžitky dlhodobo, aj výdavky vynaložené na jeho obstaranie sa premietajú do daňových výdavkov postupne prostredníctvom odpisov. Odpisovanie znamená postupné zahrnovanie odpisov z dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý podnikateľ používa v rámci svojej podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti, do daňových výdavkov.

Na výpočet odpisov vplývajú dva prístupy. Prvým je snaha reálne vyjadriť opotrebenie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a výšku