dnes je 30.5.2024

Input:

Odpis záväzkov v jednoduchom účtovníctve

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.2.2 Odpis záväzkov v jednoduchom účtovníctve

Ing. Monika Ziškayová


SZČO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, platca DP má k 31.12.2016 záväzky voči firme, ktorá je v konkurze. Táto firma SZČO nezažalovala, neuplatňuje si tieto pohľadávky voči SZČO. Akým spôsobom môže SZČO tieto záväzky odpísať?

Podľa § 6 ods. 5 ZDP je zdaniteľným príjmom výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka (t. j. nezaplatená faktúra). Výška tohto odpusteného dlhu na základe oznámenia veriteľa, že dlžníkovi odpúšťa dlh, sa zahrnie u dlžníka do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.