dnes je 30.5.2024

Input:

Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.2.3 Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

Ing. Monika Ziškayová


SZČO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, platca DP má k 31.12.2016 pohľadávky voči firme, ktorá už neexistuje, má výmaz v obchodnom registri. Akým spôsobom má odpísať tieto pohľadávky?

Pokiaľ ide o vyradenie pohľadávok, pri ktorých nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, prvého až piateho bodu, v súlade s § 17 ods. 12 ZDP sa základ dane daňovníka pri ich vyradení z účtovníctva alebo z evidencie zvýši o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty jednotlivej pohľadávky.

Pokiaľ platiteľ DPH vyradí z účtovníctva vlastnú pohľadávku, vychádza z hodnoty pohľadávky bez DPH.