dnes je 13.4.2024

Input:

Odmietnutie práce zamestnancom v roku 2020

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.2.4 Odmietnutie práce zamestnancom v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Aké možnosti má zamestnávateľ - prepravná spoločnosť, ktorá zamestnáva vodičov kamiónov, ktorí majú výnimku z karantény, ale odmietajú nastúpiť do práce zo strachu z Koronavírusu, pričom zamestnávateľ ich potrebuje na plnenie svojich zákaziek. zamestnanec zamestnávateľovi aj oznámi, že sa dá na PN-ku z dôvodu, že sa bojí.

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnanec má právo v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

Miera posúdenia nebezpečenstva pre zamestnanca pri vyslaní na pracovnú cestu bude individuálna a pravdepodobne inak sa bude