dnes je 27.5.2024

Input:

Odmeňovanie zamestnancov v roku 2017

1.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.2 Odmeňovanie zamestnancov v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Odmena zamestnanca za vykonanú prácu je jeho základným nárokom, ktorý sa v prípade pracovného pomeru odvíja už od dojednania obsahu pracovnej zmluvy a v prípade právnych vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je dohodnutie odmeny tiež ich podstatnou obsahovou súčasťou.

V pracovnej zmluve je jej podstatnou obsahovou zložkou dohodnutie mzdových podmienok, ak tieto nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. V rámci mzdových podmienok sa musia dohodnúť najmä formy odmeňovania zamestnancov, suma základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania (§ 119 ods. 3 Zákonníka práce).

Zákonník práce (ZP) ukladá zamestnávateľovi povinnosť ešte pred momentom uzavretia pracovnej zmluvy informovať fyzickú osobu aj o mzdových podmienkach, za ktorých by mala