dnes je 20.5.2024

Input:

Odmeňovanie zamestnancov v príspevkovej organizácii v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.15.2.2 Odmeňovanie zamestnancov v príspevkovej organizácii v roku 2020

JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Príspevková organizácia zriadená štátom, odmeňovanie zamestnancov bolo doteraz vyplácané podľa Zákonníka práce, pretože zriaďovateľ neprispieval na výdavky na mzdy, nakoľko nám zriaďovateľ bude odteraz prispievať na výdavky na mzdy prechádzame na odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. Vzhľadom na to, že niektorí zamestnanci budú mať znížený plat podľa tabuliek, ako pokračovať keď zamestnanec odmietne podpísať dodatok k pracovnej zmluve?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ,“Zákonník práce“), zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohľad autora na problematiku:

V prvom rade je nutné uviesť, že nemám k dispozícii samotnú